EHBO Sint-Pancras

Rooster lesprogramma EHBO Vereniging Sint-Pancras / Langedijk

2017/2018

LET OP:
De avonden beginnen om 19.30 uur.

Datum Cursus
   
11 september  Les 1
   
 30 september  Competentie dag op locatie voor de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven
9 oktober

14 oktober  
Les 2

Competentie dag op locatie voor de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven 
13 november    
Les 3
 
12 december         
          
 Lezing Alarmcentrale 112, welke gehouden wordt in Dirkshorn.
Opgave bij Alexander.
 
8 januari            
Gezamenlijke avond met lezing en om 21.oo uur een nieuwjaarsborrel
15 januarie        
Les 4
 
 12 februari

 Les 5

 
12 maart

 
Les 6

 
   
 9 april                                 
 Jaarvergadering   (onder voorbehoud)