EHBO Sint-Pancras

Nieuws


  Vereningsnieuws;

Beste EHBO-ers,

FIETSTOCHT:
Op Zaterdag 10 juni 2017 zal wederom de Rabofietssponsortocht worden gehouden.
Wij hebben ons hier voor wederom opgegeven.
Als u mee wilt fietsen, en op deze manier de kas van de vereniging wil spekken, meld u zich dan aan bij het secretariaat.
of tel. 072-5620761

We verzamelen ons om 9.00 uur bij dorpshuis de Geist.
De start van de tocht is bij cultureel centrum de Binding.
Het wordt een mooie fietstocht en de vereniging trakteert u op een kop koffie met wat lekkers.